Accessdatan FTK päivittyi 6.2.1 versioon

Accessdatan FTK päivittyi 6.2.1 versioon


KFF uudistui samalla ja se täytyy asentaa uudelleen. Tuote ei enää tue useampien eri versioiden käyttämistä yhtä aikaa.